Úřední deska
Program na Poskytování návratných fin. výpomocí
na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za nové nízkoemisní zdroje "Kotlíkové půjčky"
více ...
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019
o místním poplatku ze psů
více ...
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019
o místním poplatku za provoz sytému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
více ...
Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy
více ...
Všechny záznamy >> celkem 34 záznamů
Připravujeme
Obec : Pozvánka na adventní koncert 15.12.2019 kostel Českobratrské církve evangelické Šenov
více ...
Obec : Naháňka na divoká prasata dne 14.12.2019
více ...
Obec : Prodej vánočních stromků v Šenově
více ...
všechny aktuality
Starosta: Ing. Magda Pustková
telefon 596 833 376
mobil 731 469 171
Místostarosta:

Antonín Novotný

Telefon 596 833 376
Mobil 731 469 163

Sekretariát, matrika:

Naděžda Bačová
Telefon 596 833 028

Mobil734442020

 

 

Účetnictví a matrika: Iva Lisíková
Telefon 596 833 377