Úřední deska
Rozpočtové opatření č. 7/2019
více ...
Program na Poskytování návratných fin. výpomocí
na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za nové nízkoemisní zdroje "Kotlíkové půjčky"
více ...
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019
o místním poplatku ze psů
více ...
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019
o místním poplatku za provoz sytému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
více ...
Všechny záznamy >> celkem 34 záznamů
Připravujeme
Obec : Pozvánka na adventní koncert 15.12.2019 kostel Českobratrské církve evangelické Šenov
více ...
Obec : Naháňka na divoká prasata dne 14.12.2019
více ...
Obec : Prodej vánočních stromků v Šenově
více ...
všechny aktuality
Starosta: Ing. Magda Pustková
telefon 596 833 376
mobil 731 469 171
Místostarosta:

Antonín Novotný

Telefon 596 833 376
Mobil 731 469 163

Sekretariát, matrika:

Naděžda Bačová
Telefon 596 833 028

Mobil734442020

 

 

Účetnictví a matrika: Iva Lisíková
Telefon 596 833 377