Upozornění

  • Upozorňujeme občany, že z technických důvodů (instalace nových sítí) bude ve dnech 14.-17.5.2024 obecní úřad uzavřen.
Pondělí, 20. 5. 2024
Dnešní úřední hodiny: 8:00 – 12:00, 12:30 - 17:00 hod.
Rychlý kontakt: 734 442 020

Povolení kácení dřevin

Povolení pro kácení dřevin rostoucích mimo les vydává obecní úřad formou rozhodnutí. Povolení není potřeba v případě stromu s obvodem kmene do 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí a v případě propojených prostorů dřevin, jejichž celková plocha nepřesáhne 40 m2. Povolení není zapotřebí ani v případě, že jsou dřeviny vedeny v katastru nemovitostí jako plantáž, u ovocných stromů pak zahrada, zastavěná plocha a nádvoří, nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku jako zeleň. V případě, že je dřevina součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí, je zapotřebí si povolení pořídit vždy. Kácení je povoleno pouze v době vegetačního klidu, tzn. od 1. listopadu do 31. března. Obec není oprávněna vydávat povolení pro kácení dřevin na lesních pozemcích. Žádosti se podávají na stanoveném formuláři.

Obec Václavovice

 

Obec Václavovice leží v Moravskoslezském kraji v okrese Ostrava-město v blízkosti měst Ostrava, Havířov a Frýdek-Místek a je členem svazku obcí Region Slezská brána. Žije v ní přes 2000 skvělých obyvatel a dle statistických údajů zde slunce svítí 340 dnů v roce. Ve Václavovicích je vše, co má ve správné obci být – škola, obchod, hospoda, více či méně opravené cesty, fotbalový klub, hasičárna, myslivna, zázemí pro děti a spousta malebných i tajemných zákoutí, když toto vše z Václavovic činí naprosto perfektní místo k životu…  

 

2 000
Přibližný počet obyvatel
5,67 km2
Katastrální výměra
304 m.n.m.
Nadmořká výška

Rychlé kontakty

Starosta

JUDr. René Vašek

778 762 812

Místostarosta

Antonín Novotný

731 469 163

Sekretariát, matrika

Iveta Novotná

596 833 028, 734 442 020

Naše obec čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Chodník podél silnice III/47310“ (Reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012717), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Realizací projektu dojde ke zvýšení bezpečnosti v dopravě v intravilánu obce Václavovice, neboť projekt vytvoří výstupy v podobě chodníkového tělesa v ulici Vratimovská podél komunikace č. III/47310 a nově realizovaných dvou míst pro přecházení v dané lokalitě.

Logo MMR
Používáním tohoto webu souhlasíte s analýzou návštěvnosti pomocí souborů cookies.Cookies a podmínky užívání