Úterý, 16. 4. 2024
Dnešní úřední hodiny: po předchozí domluvě
Rychlý kontakt: 734 442 020

Poplatek ze psa

Poplatek ze psa:

  1. Za prvního psa 300,- Kč
  2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 400,- Kč,
  3. za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 200,- Kč,
  4. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let 300,- Kč.

Další informace k poplatku ze psa viz aktuální obecně závazná přihláška níže ke stažení.

Poplatek je splatný nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku.

Poplatek je možno uhradit v hotovosti v úředních dnech na obecním úřadě a poště Partner. Poplatek je možno uhradit i převodem na účet vedený u ČS a.s. 1682037349/0800, ve variabilním symbolu je nutné uvést číslo domu a druh poplatku. 

 

Informace pro pejskaře:

V naší obci se psímu pokolení velmi daří – ostatně se vlastně jedná o jev celospolečenský. Tato záliba však nepřináší jen radost z psích mazlíčků a kamarádů, ale zároveň i poměrně nepříjemnou starost s odklizením psích exkrementů.

Již několik let zpět obecní úřad zajistil a instaloval celkem 16 ks speciálních odpadkových košů, včetně schránek se sáčky, určených výlučně na sběr a odložení uvedeného „odpadu“. Tento počet byl nyní navýšen o dalších 5 sběrných míst.

Věříme, že toto připomenutí přispěje ke snížení počtu stížností občanů směřujících ke znečišťování nejen soukromých pozemků, ale i veřejného prostranství v naší krásné obci.   

Mapku obce s umístěním jednotlivých „košů“ naleznete zde a ke stažení v příloze

Obec Václavovice

 

Obec Václavovice leží v Moravskoslezském kraji v okrese Ostrava-město v blízkosti měst Ostrava, Havířov a Frýdek-Místek a je členem svazku obcí Region Slezská brána. Žije v ní přes 2000 skvělých obyvatel a dle statistických údajů zde slunce svítí 340 dnů v roce. Ve Václavovicích je vše, co má ve správné obci být – škola, obchod, hospoda, více či méně opravené cesty, fotbalový klub, hasičárna, myslivna, zázemí pro děti a spousta malebných i tajemných zákoutí, když toto vše z Václavovic činí naprosto perfektní místo k životu…  

 

2 000
Přibližný počet obyvatel
5,67 km2
Katastrální výměra
304 m.n.m.
Nadmořká výška

Rychlé kontakty

Starosta

JUDr. René Vašek

778 762 812

Místostarosta

Antonín Novotný

731 469 163

Sekretariát, matrika

Iveta Novotná

596 833 028, 734 442 020

Naše obec čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Chodník podél silnice III/47310“ (Reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012717), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Realizací projektu dojde ke zvýšení bezpečnosti v dopravě v intravilánu obce Václavovice, neboť projekt vytvoří výstupy v podobě chodníkového tělesa v ulici Vratimovská podél komunikace č. III/47310 a nově realizovaných dvou míst pro přecházení v dané lokalitě.

Logo MMR
Používáním tohoto webu souhlasíte s analýzou návštěvnosti pomocí souborů cookies.Cookies a podmínky užívání