Tímto prosíme občany, aby nevyváželi stavební odpad ani hlínu do objektu bývalého koupaliště z důvodu dodržení stanoveného technologického postupu při zásypu.

______________________________________________________________________________________________________________________

 

Od dnešní půlnoci je pro motorová vozidla zprůjezdněná ulice Frýdecká. Rovněž je plně obnovena autobusová doprava. Dbejte prosím zvýšené pozornosti z důvodu dokončovacích prací.

 

Pátek, 2. 6. 2023
Dnešní úřední hodiny: zavřeno
Rychlý kontakt: 734 442 020

Svatební obřady

I přes probíhající rekonstrukci obecního úřadu samozřejmě nadále vykonáváme agendu svatebních obřadů, bohužel v trochu provizorních podmínkách, tzn. v náhradních prostorách (knihovna, tělocvična, škola, apod.). Svatební obřad se pochopitelně může konat na jakémkoliv jiném vhodném místě dle výběru snoubenců na území obce – zahrada domu, restaurace, hájenka, apod. Koná-li se sňatek v úředně stanovenou dobu, tzn. v pátek od 9 do 13 hodin v úředně určených prostorách, nehradí se žádný poplatek. Jinak platí následující sazebník provozních poplatků:

 

Sazebník provozních poplatků

za občanské svatební obřady konané ve správním obvodu matričního úřadu Václavovice mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost

Tímto sazebníkem se stanovuje doba a místo pro konání svatebních obřadů a zároveň se vymezují provozní poplatky za provádění svatebních obřadů mimo tuto stanovenou dobu nebo mimo úředně určené místo.

  • Stanovená doba: Každý pátek od 9:00 do 13:00, pokud se nejedná o státní svátek
  • Úředně určené místo: obřadní síň obecního úřadu Václavovice, po dobu rekonstrukce úřadu náhradní prostory úřadu (budova tělocvičny nebo školy)
  • Jiné vhodné místo: jiné místo, které bylo matričním úřadem povoleno k uzavření manželství

 

Dle zákona č. 634/2004 Sb. O správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položka 12 sazebníku musí být v souvislosti s uzavřením sňatků vybírány tyto poplatky:

Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky

3.000,- Kč

Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky

2.000,- Kč

Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost

1.000,- Kč

Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství v cizině nebo s cizincem

500,- Kč

 

Krom výše uvedených závazných zákonných poplatků budou vybírány na základě smlouvy o úhradě provozních poplatků za svatební obřad další následující provozní poplatky:

Místo svatebního obřaduDoba svatebního obřaduVýše provozního poplatku
Úředně určené místoKaždý pátek 9-13 hodin0,- Kč
Jiná doba1.000,- Kč
Jiné vhodné místoKaždý pátek 9-13 hodin1.000,- Kč
Jiná doba1.000,- Kč

 

Bližší informace o svatebních obřadech podá paní Iveta Novotná, tel.: 734 442 020, e-mail: matrika@obecvaclavovice.cz

Obec Václavovice

 

Obec Václavovice leží v Moravskoslezském kraji v okrese Ostrava-město (do 31. 12. 2006 náležela okresu Frýdek-Místek) v blízkosti měst Ostrava, Havířov a Frýdek-Místek. Žije zde přibližně 2 000 obyvatel. Obec je členem svazku obcí Region Slezská brána od roku 1999, a je tak jedním z nejstarších členů svazku.

 

2 000
Přibližný počet obyvatel
5,67 km2
Katastrální výměra
304 m.n.m.
Nadmořká výška

Rychlé kontakty

Starosta

JUDr. René Vašek

778 762812

Místostarosta

Antonín Novotný

731 469 163

Sekretariát, matrika

Iveta Novotná

596 833 028, 734 442 020

Naše obec čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Chodník podél silnice III/47310“ (Reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012717), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Realizací projektu dojde ke zvýšení bezpečnosti v dopravě v intravilánu obce Václavovice, neboť projekt vytvoří výstupy v podobě chodníkového tělesa v ulici Vratimovská podél komunikace č. III/47310 a nově realizovaných dvou míst pro přecházení v dané lokalitě.

Logo MMR
Používáním tohoto webu souhlasíte s analýzou návštěvnosti pomocí souborů cookies.Cookies a podmínky užívání