Upozornění

  • Upozorňujeme občany, že z technických důvodů (instalace nových sítí) bude ve dnech 14.-17.5.2024 obecní úřad uzavřen.
Pondělí, 20. 5. 2024
Dnešní úřední hodiny: 8:00 – 12:00, 12:30 - 17:00 hod.
Rychlý kontakt: 734 442 020

Informace o způsobu a rozsahu odděleného soustřeďování komunálních odpadů

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Sazba poplatku činí  650,- Kč.

Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31.3. a do 31.7. kalendářního roku. 

Poplatek je možno uhradit v hotovosti v úředních dnech na obecním úřadě a poště Partner. Poplatek je možno uhradit i převodem na účet vedený u ČS a.s. 1682037349/0800, ve variabilním symbolu je nutné uvést číslo domu, druh poplatku  a zároveň si vyzvednout osobně známku na obecním úřadu nejpozději do 31.3..

Poplatek platí:

a) fyzická osoba přihlášená v obci,

b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná žádná fyzická osoba  a která je umístěna na území obce.

c) spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu rpo rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Při platbě poplatku za TDO, obdrží občané známky na sběrné nádoby, dle doporučeného počtu. Od 1. 4. 2023  budou sváženy jen sběrné nádoby, označené modrou nálepkou na r. 2023, je proto nutné zaplatit poplatek a vyzvednout osobně známku na obecním úřadu nejpozději do 31.3..

Občané si mají možnost přikoupit roční známky na další sběrné nádoby, dle potřeby:

- u jedné osoby, na druhou sběrnou nádobu 2 550,- Kč, za každou další 1 600,- Kč;

- u počtu 2 osob, na druhou sběrnou nádobu 1 900,- Kč, za každou další 1 600,- Kč;

- u počtu 3 osob, na druhou sběrnou nádobu 1 250,- Kč, za každou další 1 600,- Kč;

- u počtu 4 osob, na druhou sběrnou nádobu 600,- Kč, za každou další 1 600,- Kč;

Fyzické osoby, které nemají v obci trvalý pobyt - chataři, stavebníci, si mají možnost zakoupit roční známku ve výši 1 600,- Kč a dostanou sběrnou nádobou.

Sběrné nádoby jsou dodávány zdarma po dohodě s obecním úřadem.

Občanům, bydlícím v ulicích, kde jsou kontejnery 1 100 l (dle obecně závazné vyhlášky), nebudou přidělovány známky.

Obec Václavovice

 

Obec Václavovice leží v Moravskoslezském kraji v okrese Ostrava-město v blízkosti měst Ostrava, Havířov a Frýdek-Místek a je členem svazku obcí Region Slezská brána. Žije v ní přes 2000 skvělých obyvatel a dle statistických údajů zde slunce svítí 340 dnů v roce. Ve Václavovicích je vše, co má ve správné obci být – škola, obchod, hospoda, více či méně opravené cesty, fotbalový klub, hasičárna, myslivna, zázemí pro děti a spousta malebných i tajemných zákoutí, když toto vše z Václavovic činí naprosto perfektní místo k životu…  

 

2 000
Přibližný počet obyvatel
5,67 km2
Katastrální výměra
304 m.n.m.
Nadmořká výška

Rychlé kontakty

Starosta

JUDr. René Vašek

778 762 812

Místostarosta

Antonín Novotný

731 469 163

Sekretariát, matrika

Iveta Novotná

596 833 028, 734 442 020

Naše obec čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Chodník podél silnice III/47310“ (Reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012717), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Realizací projektu dojde ke zvýšení bezpečnosti v dopravě v intravilánu obce Václavovice, neboť projekt vytvoří výstupy v podobě chodníkového tělesa v ulici Vratimovská podél komunikace č. III/47310 a nově realizovaných dvou míst pro přecházení v dané lokalitě.

Logo MMR
Používáním tohoto webu souhlasíte s analýzou návštěvnosti pomocí souborů cookies.Cookies a podmínky užívání