Neděle, 3. 12. 2023
Dnešní úřední hodiny: zavřeno
Rychlý kontakt: 734 442 020

Jarní sběr nebezpečného odpadu 26. a 27. 4. 2023

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU, VYŘAZENÉHO ELEKTROZAŘÍZENÍ A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU                                                                                                                                               

Vážení občané obce VÁCLAVOVICE,                                         Sběr nebezpečného odpadu 23.4. - Oficiální stránka obce Panenské Břežany

 

firma FCC Česká republika, s.r.o. ve spolupráci s Obecním úřadem pro Vás v souladu
s požadavkem zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. a obecně závaznou vyhláškou organizuje sběr nebezpečného odpadu, vyřazeného elektrozařízení a velkoobjemového odpadu, formou pojízdné sběrny. Pojízdná sběrna bude přistavena v termínu a na těchto stanovištích:

 

středa 26. 4. 2023                    10,00 - 17,00       u bývalého koupaliště

 a

 čtvrtek 27. 4. 2023                  10,00 - 17,00       u hangáru

  

Na těchto stanovištích můžete bezplatně odevzdat nebezpečné odpady a vyřazené elektrozařízení:

- baterie a akumulátory všeho druhu, odpady ropných látek nebo jimi znečištěné (oleje, filtry, tuky, mazadla), chemikálie (rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie), detergenty a odmašťovací přípravky, zbytky barev, laků, ředidel, pryskyřic a lepidel včetně nádob, zářivky, výbojky, teploměry, prošlé léky a zdravotnický materiál, průmyslová hnojiva, zbytky postřiků proti škůdcům, nádobky od sprejů, televizory, monitory, rádia, chladničky, mrazáky, sporáky, jiné elektrozařízení, pneumatiky atd.

 

Na těchto stanovištích můžete odložit i velkoobjemový odpad:

- starý nábytek, koberce, krytiny, matrace, umývadla, WC mísy apod.

Obec Václavovice

 

Obec Václavovice leží v Moravskoslezském kraji v okrese Ostrava-město v blízkosti měst Ostrava, Havířov a Frýdek-Místek a je členem svazku obcí Region Slezská brána. Žije v ní přes 2000 skvělých obyvatel a dle statistických údajů zde slunce svítí 340 dnů v roce. Ve Václavovicích je vše, co má ve správné obci být – škola, obchod, hospoda, více či méně opravené cesty, fotbalový klub, hasičárna, myslivna, zázemí pro děti a spousta malebných i tajemných zákoutí, když toto vše z Václavovic činí naprosto perfektní místo k životu…  

 

2 000
Přibližný počet obyvatel
5,67 km2
Katastrální výměra
304 m.n.m.
Nadmořká výška

Rychlé kontakty

Starosta

JUDr. René Vašek

778 762 812

Místostarosta

Antonín Novotný

731 469 163

Sekretariát, matrika

Iveta Novotná

596 833 028, 734 442 020

Naše obec čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Chodník podél silnice III/47310“ (Reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012717), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Realizací projektu dojde ke zvýšení bezpečnosti v dopravě v intravilánu obce Václavovice, neboť projekt vytvoří výstupy v podobě chodníkového tělesa v ulici Vratimovská podél komunikace č. III/47310 a nově realizovaných dvou míst pro přecházení v dané lokalitě.

Logo MMR
Používáním tohoto webu souhlasíte s analýzou návštěvnosti pomocí souborů cookies.Cookies a podmínky užívání