Středa, 6. 12. 2023
Dnešní úřední hodiny: 8:00 - 17:00 hod.
Rychlý kontakt: 734 442 020

K platbě za odpady na rok 2024

Dne 18.10.2023 se za hojné účasti veřejnosti (a je samozřejmě dobře, že občané mají zájem o dění v obci) konalo jednání zastupitelstva obce Václavovice. Mimo jiné došlo ke schválení nové vyhlášky ohledně plateb za odpady pro rok 2024.  Náklady na svoz komunálního odpadu dlouhodobě rostou a vzhledem k tomu, že poplatky nebyly několik let upravovány, bylo rozhodnuto o zvýšení z částky 650,- Kč na částku 800,- Kč. I takto stanovená výše poplatků nepokryje veškeré náklady, které obec se svozem má.

Na druhé straně bylo rozhodnuto zohlednit určité skupiny občanů. Za účelem podpory rodin s dětmi došlo k osvobození od placení u dětí do 3 let věku. Úleva ve výši 50 % se poskytuje občanům nad 80 let, držitelům průkazu ZTP/P a studentům do 26 let, kteří jsou ubytováni mimo obec.  Stejně jako v minulých letech je od placení osvobozena i osoba, která se déle než 6 měsíců zdržuje mimo území obce a hradí dlouhodobě náklady na komunální odpad v místě svého skutečného pobytu. V této souvislosti je třeba uvést, že v žádném případě osoby platící za odpady v plné výši nebudou doplácet na osoby s osvobozeními nebo úlevami. Naopak obec nadále bude částečně dotovat odvoz odpadu všem občanům, když náklady na odvoz odpadu převýší příjem z výběru poplatků. Zvýšení poplatku nesouvisí s poskytnutím úlev a osvobozeními.

Slyšel jsem názory, že není správné děti do 3 let osvobodit od placení, když právě ony produkují nejvíce odpadu. K tomuto si dovolím vyslovit svůj osobní názor. Myslím, že bychom měli být rádi, že se v naší krásné obci děti rodí a tento trend bychom měli podporovat. Je jasné, že ušetřených 800,- Kč rodinu finančně asi nezachrání, ale jde spíš o symboliku – uvítání dítěte do řad našich občanů. Jsme rádi, že jsi tady mezi námi a prožij ve Václavovicích spokojené dětství. Prostě aby to nebylo „narodil ses, tak hned plať“. A jestli opravdu produkuje víc odpadu dítě nebo dospělý, je taky sporné. Za odpad, který hlavně produkují (tzn. plínky), jaksi batolata nemohou. Na druhou stranu do nákladů na svoz komunálního odpadu patří i odvoz kontejnerů se sklem, s plastovými lahvemi, papírem, každoměsíční odvoz žlutých pytlů, odvoz zeleného odpadu a větví ze sběrného místa a pravidelný sběr a odvoz nebezpečného odpadu. Toto vytváření odpadu a náklady s tím spojené jdou za námi, za dospělými, děti do 3 let s touto produkcí nemají moc společného. Ale jde pouze o můj soukromý pohled na tuto problematiku, který mě vedl k tomu, že jsem zastupitelstvu obce toto osvobození navrhnul.

Zároveň chci opakovaně poděkovat občanům za řádné třídění odpadu a za rozumný přístup k jeho produkci, což nám pomáhá držet náklady za odvoz a likvidaci na rozumné úrovni. Díky tomu nemusíme poplatky za odvoz vůči občanům zvyšovat tak razantně, jak tomu je v některých jiných obcích.

 

René Vašek - starosta

 

 

Obec Václavovice

 

Obec Václavovice leží v Moravskoslezském kraji v okrese Ostrava-město v blízkosti měst Ostrava, Havířov a Frýdek-Místek a je členem svazku obcí Region Slezská brána. Žije v ní přes 2000 skvělých obyvatel a dle statistických údajů zde slunce svítí 340 dnů v roce. Ve Václavovicích je vše, co má ve správné obci být – škola, obchod, hospoda, více či méně opravené cesty, fotbalový klub, hasičárna, myslivna, zázemí pro děti a spousta malebných i tajemných zákoutí, když toto vše z Václavovic činí naprosto perfektní místo k životu…  

 

2 000
Přibližný počet obyvatel
5,67 km2
Katastrální výměra
304 m.n.m.
Nadmořká výška

Rychlé kontakty

Starosta

JUDr. René Vašek

778 762 812

Místostarosta

Antonín Novotný

731 469 163

Sekretariát, matrika

Iveta Novotná

596 833 028, 734 442 020

Naše obec čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Chodník podél silnice III/47310“ (Reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012717), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Realizací projektu dojde ke zvýšení bezpečnosti v dopravě v intravilánu obce Václavovice, neboť projekt vytvoří výstupy v podobě chodníkového tělesa v ulici Vratimovská podél komunikace č. III/47310 a nově realizovaných dvou míst pro přecházení v dané lokalitě.

Logo MMR
Používáním tohoto webu souhlasíte s analýzou návštěvnosti pomocí souborů cookies.Cookies a podmínky užívání